Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı İhtiyacı ''Microsoft Kurumsal Lisans'' Satın Alınacaktır
İhale No
: 8634
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.12.2018
Bitiş Tarihi
: 19.12.2018
İhale Sonucu
K o ç S i s t e m B i l g i V e İ l e t i ş i m H i z m e t l e r i A . Ş . - 28.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler