T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Cebeci/Ankara) İhtiyacı "4 Kısım 4 Kalem Kişisel Temizlik Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8701
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 30.01.2019
Bitiş Tarihi
: 18.02.2019
İhale Sonucu
1. kısım iptal edilmiştir. 2, 3 ve 4. kısımlarda yer alan 3 kalem kişisel temizlik malzemesi ise Birlik Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına sipariş edilmiştir. - 04.04.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler