!!! İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR !!! T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Basım Ve Yayım Şube Müdürlüğü Uhdesinde Faaliyet Gösteren Matbaa İhtiyacı "Muhtelif Cins Ve Miktar Matbaa Makinesi" Satın Alınacaktır. !!! İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR !!!
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 9928
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.04.2019
Bitiş Tarihi
: 20.05.2019
İhale Sonucu
İptal edildi. - 17.05.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.