DMO İstanbul Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü İhtiyacı "Renkli Dopller Ultrasonografi Sistemi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için zeyilname yayınlanacaktır.
İhale No
: 9972
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 29.04.2019
Bitiş Tarihi
: 13.05.2019
İhale Sonucu
İHALE İPTAL EDİLDİ - 16.05.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri