TR |  EN
İhale Adı:
NİSAN 2024 TIBBİ SARF MALZEME (Tekrar)

DMO Takip Numarası:
SM1XVVZM70O847

İhale Kayıt Numarası(İKN):
***

Kategori:
Tıbbi Sarf

İhaleyi Yapan Birim:
ANKARA

Para Birimi:
TL

İlan Tarihi:
30.05.2024 - 05.06.2024

Teklif Başlangıç Tarihi / Saati:
05.06.2024 / 09:00

Teklif Bitiş Tarihi / Saati:
06.06.2024 / 16:00

Teknik Şartnameler:
Şartname/Jenerik Kodu Şartname/Jenerik Adı Şartname Dosyası
SMT2084 Anjiyografi Kateteri, Radyal Arter İndir