Kişisel Koruyucu Donanım İhracat Oranları Değişti

  • Güncellenme Tarihi : 15 Haziran 2020 Pazartesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu donanım taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması amacıyla Kurumumuzca hazırlanan mal alım sözleşmesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup Koruyucu Gözlük ürünü de sözleşme kapsamına alınmıştır.

Bu değişikliklerle DMO’ya teslim edilen ürün sayısına göre ihracat izni verilecek ürün sayılarını gösterir tablosu da güncellenmiştir.

Güncel İhracat İzni Verilecek Ürün Sayılarını Gösterir Tabloya aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İhracat İzni Verilecek Ürün Sayılarını Gösterir Tablo